Ekonomika

main-category

Rail Baltica sabiedriskajā apspriedē Rīgā interese par tuneļa izveidi un pilsētas centra risinājumiem

Viena no Rail Baltica trases sarežģītākā posma - Rīgā, kur trase bija jāizvieto blīvi apdzīvotā vidē, vienlaikus domājot par esošās transporta infrastruktūras un saimnieciskās darbības nepārtrauktības nodrošināšanu, kā arī respektējot vēsturiskā centra prasības un domājot par pilsētas attīstību nākotnē, ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskajā apspriešanā, kas notika 24. novembrī, klātesošie ļoti aktīvi izmantoja gan individuālās konsultācijas, gan arī vēlējās uzzināt vairāk gan par prettrokšņu risinājumiem un tuneļa izbūvi Torņakalnā, gan arī par to, kā notiks Rīgas Centrālās stacijas rekonstrukcija Rail Baltica vajadzībām.